19.03.2021 - Immo Brown

IMMO BROWN – Protocol voor plaatsbezoeken in de vastgoedsector

IMMO BROWN KNOKKE ZOUTE

PROTOCOL VOOR PLAATSBEZOEKEN AAN VILLA’S/APPARTEMENTEN IN DE VASTGOEDSECTOR

1/ Strikte opvolging van de basisregels

 • Alle bezoeken gebeuren op afspraak. Respecteer het tijdslot dat Immo Brown voorstelt. Kom niet te laat en maak het tijdslot niet nodeloos langer dan vereist. Neem na het bezoek contact op met Immo Brown voor verdere bespreking van het pand te koop/te huur;
 • Kom met maximaal 3 volwassenen op plaatsbezoek (vastgoedmakelaar en bewoners niet inbegrepen);
 • Pas de nodige handhygiëne toe bij aanvang van het bezoek;
 • Houd afstand (min. 1,5m);
 • Draag een mondmasker op de correcte manier;
 • Raak tijdens het bezoek niks aan;
 • Schud geen handen;
 • Blijf thuis indien u recent in contact bent geweest met iemand die ziekteverschijnselen vertoont of als u valt onder de quarantaineverplichtingen;
 • Volg ten allen tijde de aanwijzingen van Immo Brown.

2/ Voorbereiding van het plaatsbezoek

Immo Brown deelt voorafgaandelijk zoveel mogelijk informatie mbt de villa/het appartement via digitale weg met kandidaat-kopers en/of huurders.

De specifieke kenmerken van het pand te koop/te huur worden door Immo Brown voorafgaandelijk telefonisch besproken om het plaatsbezoek zo kort mogelijk te houden.

3/ Ventilatie- en verluchting

Immo Brown zorgt tijdens het plaatsbezoek voor een adequate ventilatie en verluchting om virustransmissie te vermijden door het openen van ramen en/of deuren.

De vastgoedmakelaar van Immo Brown zorgt er vooraf voor dat alle binnendeuren open staan zodoende dat bezoekers geen klinken moeten aanraken.

4/ Beschermingsmiddelen

Immo Brown stelt middelen ter beschikking om de handen te ontsmetten en waakt erover dat iedereen die het pand betreedt de handen ontsmet heeft.

5/ Niet naleven van de basisregels

Immo Brown breekt het bezoek onmiddellijk af in geval de basisregels niet gerespecteerd worden, personen de regels weigeren te volgen of indien iemand ziektesymptomen vertoont.

6/ Contact tracing

Immo Brown stelt alles in het werk om voorspoedige contact tracing mogelijk te maken.

Indien bezoekers/klanten een risico-contact hebben gehad, dan vraagt Immo Brown om dit te melden.

7/ Basisregels voor bewoners

 • Schud geen handen;
 • Houd afstand (min. 1,5m);
 • Zeg de afspraak met Immo Brown af indien u ziekteverschijnselen vertoont, u recent in contact bent geweest met iemand die ziekteverschijnselen vertoont of als u valt onder de quarantaineverplichtingen;
 • Draag een mondmasker op de correcte manier;
 • Volg ten allen tijde de aanwijzingen van Immo Brown.

Voor meer info: klik hier

Houd me
op de hoogte

E-mail mij nieuwe panden die aan mijn criteria voldoen.